Kontakt:

Názov:             Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v Poprade

Dátum vzniku:   1995

Adresa:            ZŠ, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad

IČO:                37790196

DIČ:                2021630028

Registrácia:     Ministerstvo vnútra SR - Štatistický úrad SR

Telefón:          ++ 421 - 52 - 7730 551

Mobil:             ++ 421 - 905 - 440 521 - Ing. Jozefína Pekarčíková - predsedníčka združenia

                      ++ 421 - 903 - 920 046 - Mgr. Pavol Leško

                      ++ 421 - 918 - 730 031 -  Mgr. Viera Gulová

E-mail:            info@oztpd.sk

URL:                www.oztpd.sk

Číslo účtu:        0093287388/0900 SLSP Poprad

 

Kontaktujte nás