2% dane z príjmu za rok 2018

Darujte 2% dane z príjmu za rok 2018 v prospech Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad. Ďakujeme.

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15. február 2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľog o vykonanie ročného zúčtovania zplatených preddavkov na daŇ z príjmov fyzických osôb

31. marec 2019 - posledný  termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie  - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31. marec 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR – ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie DP je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1% z dane.  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie DP, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie na daňového priznania.

1.  máj 2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

POTREBNÉ INFORMÁCIE:

Obchodné meno (názov): Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad

Sídlo - obec, PSČ, ulica, súpisné /orientačné číslo: Poprad, 058 01 , Ul. mládeže 2350/7

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 37790196/

POTREBNÉ TLAČIVÁ: 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje: 

Zamestnanec - povinne - používa záväzné tlačivá

Vyhlásenie (editovateľné PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

viac na stránke www.rozhodni.sk