Ďakujeme všetkým, ktorí nás doteraz podporovali v našej činnosti. Sme radi, že nás podporujete i naďalej a že ľudí s dobrým srdcom stále pribúda.  Aj vďaka Vašim 2% dane môžeme realizovať projekty v prospech telesne postihnutých detí. 

 

ZA VAŠU PODPORU ĎAKUJEME. 

Vitajte na našom webe

 

Sme Občianske združenie pre telesne postihnuté v okrese Poprad, ktoré vykonáva činnosť od roku 1995. Našou hlavnou prioritou je pomáhať integrácii telesne postihnutých detí medzi intaktných spolužiakov. Svoju činnosť sústreďujeme na Spojenej škole, Dominika Tatarku v Poprade - ZŠ, Ul. mládeže, Poprad.