7. ročník letných športových hier telesne postihnutých žiakov - NITRA - 5. jún 2009

05.06.2009 19:14

Dňa 5. 6. 2009 sa konali na ZŠ, Topoľová, NitraLetné športové hry zdravotne postihnutých žiakov. Keďže je to predsa len diaľka z Popradu do Nitry, rozhodli sme sa, že vycestujeme deň vopred. Odchádzali sme o 12.30 hod. z parkoviska ZŠ, Ul. mládeže, Poprad. Cesta nám utiekla ako voda. Zastavili sme sa na krátke občerstvenie a vykonanie hygienických potrieb na benzínovej stanici za Zvolenom. Potom sme už bez prestávky cestovali až do Nitry. Po príchode sme sa ubytovali v ubytovni KLOKOČINA a spoločne sa vybrali na večeru do neďalekej reštaurácie. Išli sme autobusom, a to bolo naozaj dobré. Večera nás tak zasýtila, že sme sa nevládali vrátiť späť. Deti si mohli vyrobiť z celej ponuky jedál. Platbu uskutočnil každý sám z vreckového. Pozornosťou podniku bol sladký koláč od vedenia reštaurácie pre všetky deti. Potom sme sa uložili na spánok, aby sme zozbierali čo najviac síl na zajtrajšie súťaženie.

V škole na ZŠ, Topoľová, Nitra, nás milo prijala špeciálna pedagogička Mgr. Jakubíková a voviedla nás do našej celodennej miestnosti, kde na nás už čakalo občerstvenie, raňajky, džúsy, sladkosti. Mali sme čas až do 9.30 hod., kedy začalo slávnostné otvorenie hier na vonkajšej ploche pred školou.

Po slávnostnom otvorení sme sa presunuli na jednotlivé stanovištia, kde deti súťažili v rôznych športových disciplínách. Napr. atletický beh na 30 m/50 m, prekážková dráha, hod na cieľ, kolky a iné. Na konci bol vyhlásený štafetový beh jednotlivých súťažných družstiev. Keďže nás bolo veľa, rozdelili sme sa na dve družstvá. Spolu súťažili žiaci našej školy a škôl z Nitry (ZŠ, ŠZŠ), Trnavy (ZŠ Kubinu, ZŠ Beethovenova).

Potom sme sa všetci presunuli do školskej jedálne, kde na nás čakal slávnostný obed. Od 13.00 – 14.00 hod. bol kultúrny program. Začal krásnym vystúpením v telocvični, kde tancovali spoločenské tance telesne postihnutý žiak so svojou tanečnicou a zároveň hosťami boli reprezentanti Slovenska v spoločenskom tanci telesne postihnutých súťažiacich (tanečník bol imobilný a tancoval so svojou mobilnou partnerkou). Bolo to naozaj veľmi krásne. Potom sme sa presunuli na vonkajšiu plochu, kde pokračoval kultúrny program. Vystúpilo tanečné zoskupenie a víťaz okresnej speváckej súťaže.

Slávnostné vyhodnotenie a odmeňovanie účastníkov bolo obohatené o žrebovanie výhercov na základe prideleného súťažného čísla. Títo výhercovia získali ešte navyše ďalšie pekné ceny. Všetci sme sa nakoniec rozlúčili, zaželali všetko dobré a vydali sa na cestu domov.

Cestou späť sme si urobili prestávku v Banskej Bystrici. Deti chceli navštíviť reštauráciu Mc Donald a tak sme vyhoveli ich požiadavke. Zabavili sa na šmýkačke a nakúpili si hamburgery, hranolky a iné občerstvenie. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo a šťastlivo sme sa vrátili domov.

Bola to veľmi pekná akcia, na ktorú budeme ešte dlho spomínať.

A na záver – na budúci školský rok organizujú letné športové hry telesne postihnutých žiakov v Trnave. Už teraz sa tešíme.

Touto cestou chceme poďakovať organizátorom, že nás pozvali a pripravili pre deti krásnu športovú akciu. Ďakujeme OZ pre TPD v okrese Poprad za finančnú pomoc, bez ktorej by sme sa nemohli zúčastniť danej akcie. Ďakujeme Mgr. Vierke Gulovej, Bc. Pavlovi Leškovi, rodičom, deťom a všetkým zúčastnením na danej akcii, za ich skvelú náladu, povzbudzovanie, súťaženie a šťastlivý návrat domov.

Foto príloha: