2% dane z príjmu za rok 2013

 

Darujte 2% dane z príjmu za rok 2013 v prospech Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad. Ďakujeme.

ČASOVÉ LEHOTY

  • do 15. februára 2014 - doručené žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane
  • do 31. marca 2014 - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (vyhlásenie je súčasťou priznania)
  • do 30. apríla 2014 - zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovaná zamestnávateľ (zamestnanec musí zaslať na daňový úrad okrem vyhlásenia aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré mu potvrdí zamestnávateľ)
  • do 31. mája 2014 - zverejnenie špecifikácie účelu použitia prijatého podielu 2% z dane v Obchodnom vestníku u prijímateľov, ktorých príjem z percenta z dane v roku 2012 prekročil sumu 3319,39 €

POTREBNÉ TLAČIVÁ:

viac na stránke www.rozhodni.sk